Coneix la Universitat dels Pacients

La Universitat dels Pacients és una universitat específica i monogràfica dedicada a pacients, familiars, cuidadors, voluntaris i ciutadans en general, interessats en temes de salut i sanitat.

La Universitat dels Pacients vol garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació i l'accés a una assistència de qualitat per part dels pacients i els usuaris dels serveis de salut.

La Universitat dels Pacients té com a objectiu general la promoció de la modernització i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària mitjançant el desenvolupament d'activitats d'informació, formació i recerca.

Per què una Universitat de Pacients?

  • Perquè volem atendre les necessitats existents d'informació i coneixement sobre salut i maneig de la malaltia per part de pacients, familiars i cuidadors.
  • Perquè existeix un nou model de pacient amb un major grau d'implicació en les estratègies de responsabilitat i abordatge de la malaltia.
  • Perquè en els darrers anys s'han vist reforçats els conceptes i el valor social de la salut, el benestar i la qualitat de vida per part dels pacients i de la població.
  • Perquè l'educació sanitària dels pacients contribueix a una millora de la qualitat del sistema sanitari.
  • Perquè la universitat és l'espai social de generació i compartició de coneixement
  • Perquè els pacients sempre poden ajudar a altres pacients.

Objectius

  • Convertir-se en referència per a l'acreditació i realització d'activitats per a pacients.
  • Promoure la democratització del coneixement i la defensa dels drets dels pacients
  • Retornar a la societat la seva inversió en la universitat actuant amb responsabilitat social.
  • Dissenyar activitats que responguin a les necessitats dels pacients.

El consell acadèmic

Format per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Fundació Biblioteca Josep Laporte. Les seves funcions són aprovar el pla estratègic anual de la Universitat dels Pacients i determinar els criteris d'avaluació i acreditació de les activitats proposades.

El consell assessor

Format per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, de les institucions col·laboradores, i dels membres fundadors, així com per personalitats rellevants en l'àrea de l'educació per a la salut i que puguin aportar els seus coneixements i experiència.

Les seves funcions són assessorar al consell acadèmic universitari, avaluar l'impacte de les activitats realitzades, identificar noves necessitats a cobrir pel projecte i contribuir a la seva expansió nacional i internacional mitjançant col·laboracions i aliances estratègiques.

Les nostres aules