Projectes

Itinerari de Navegació del Pacient amb Càncer

Connecta't

La Universitat dels Pacients a Facebook
La Universitat dels Pacients a Twitter
La Universitat dels Pacients a Youtube
Ets aquí: Pàgina principal > Coneix la Universitat dels Pacients

Coneix la Universitat dels Pacients

Més informació: Coneix la Universitat dels Pacients | On trobar-nos | La nostra seu | L'equip de la Universitat

La Universitat dels Pacients és una universitat específica i monogràfica dedicada a pacients, familiars, cuidadors, voluntaris i ciutadans en general, interessats en temes de salut i sanitat.

La Universitat dels Pacients vol garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació i l'accés a una assistència de qualitat per part dels pacients i els usuaris dels serveis de salut.

La Universitat dels Pacients té com a objectiu general la promoció de la modernització i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària mitjançant el desenvolupament d'activitats d'informació, formació i recerca.

Per què una Universitat de Pacients?

Objectius

El consell acadèmic

Format per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Fundació Biblioteca Josep Laporte. Les seves funcions són aprovar el pla estratègic anual de la Universitat dels Pacients i determinar els criteris d'avaluació i acreditació de les activitats proposades.

El consell assessor

Format per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, de les institucions col·laboradores, i dels membres fundadors, així com per personalitats rellevants en l'àrea de l'educació per a la salut i que puguin aportar els seus coneixements i experiència.

Les seves funcions són assessorar al consell acadèmic universitari, avaluar l'impacte de les activitats realitzades, identificar noves necessitats a cobrir pel projecte i contribuir a la seva expansió nacional i internacional mitjançant col·laboracions i aliances estratègiques.